Biostatisztika nem statisztikusoknak


Hibajegyzék

Hibajegyzék a 2018-as 2. kiadáshoz

Sajnos a könyvől kimaradt az Irodalomjegyzék és a hivatkozások. Innen letölthetők:

Irodalomjegyzék

Hivatkozások

Hibajegyzék a 2010-es javított utánnyomáshoz

241. oldal 1. sor: Nem kruskal.test(…), hanem

library(coin)
kruskal_test(megfigy ~ factor(terulet))

Az output:

Asymptotic Kruskal-Wallis Test

data:  megfigy by factor(terulet) (1, 2, 3, 4)
chi-squared = 11.483, df = 3, p-value = 0.009381

———————————————————————————————————

Hibajegyzék a 2007-es kiadáshoz

Sajnos nyomdai okokból kifolyólag az ábrákról hiányoznak az ő és ű betűk.
Ezért ezúton is elnézést kérünk.

94. oldal
A 4.6. ábrákhoz tartozó kód helyesen:

hist(pop$magas, main = ”, xlab = “Testmagasság (cm)”, ylab = “Sűrűség”, freq=F)
hist(pop$magas, breaks = c(155, 165, 170, 180, 185, 190, 200),
main = “”, xlab = “Testmagasság (cm)”, ylab = “Sűrűség”)

119. oldal, a példa utáni első bekezdés közepén:
“A helyes eredmény, 0.21, jóval nagyobb…” helyett
“A helyes eredmény, 0.183, jóval nagyobb…”

141. oldal
Az 5.5. példában a pbinom(18, …) helyett a dbinom(18, …) függvény használandó.

155. oldal
A 6.1.2. első bekezdésében a hiányzó hivatkozás:

Popper, Karl: Logik der Forschung, Springer, Wien, 1934.
(magyarul: A tudományos kutatás logikája, Európa Könyvkiadó, 1997.)
162. oldal

A példa utáni első bekezdésben a hiányzó hivatkozás:

Fisher, Ronald Aymler: Statistical Methods for Research Workers,
Oliver & Boyd, Edinburgh, 1925.

175. oldal

A 6.3. táblázat és az alatta lévő bekezdés is a példa része

184. oldal
Lap tetején: 371. fejezet helyett 371. oldal.

199. oldal

A 12 szabadsági fokú t-eloszlás kritikus értéke nem 1.872, hanem 1.782.

252. oldal

9.1 példa zárójeles megjegyzésében szereplő javaslat helytelen. (A mérések egyezőségét nem lehet az ICC-vel (Intraclass Correlation Coefficient) mérni.

Helyette készítsünk Bland-Altman-féle ábrát (Bland-Altman plot)! Ez egy szórásdiagram az x tengelyen a két mérés
átlagával, az y tengelyen pedig a két mérés különbségével. Az ábráról leolvasható a két mérés átlagos eltérése (tendenciózus eltérés), és a különbség szórása (véletlen eltérés), valamint az is, hogy ezek a jellemzők állandóak-e a teljes méréstartományban (csak ekkor van értelme az eltérést az átlagával és a szórásával jellemezni).

Bland J.M., Altman D.G., Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet i, 307–310, 1986.

261. oldal
A 9.4. példához tartozó 9.4. ábrán nyomdai okok miatt lemaradtak a
predikciós sávok (pontozott vonal).

Az ábrához tartozó kódban az xlim = c(2000, 5000) argumentum helyett
az xlim = c(2500, 5000) használandó.

273. oldal
9.10. példa végén.
Az eredményül kapott mátrix a soroknak, illetve oszlopoknak megfelelő  változók parciális korrelációit tartalmazza, úgy hogy a többi változóra kontrollálunk.

294. oldal 9.15. példa
A táblázat alatti mondat helyesen: A fajszám-terület kapcsolatot hatvány- függvénnyel modellezzük.

(A SAR modell hatványfüggvénnyel í­rja le az összefüggést.)

304. és 306. oldal
A plot(telmod), illetve plot(logismod) előtt be kell tölteni az nlme könyvtárat a library(nlme) kóddal.

307. oldal
A függvény helyesen:
y=p1+p2cos(2pi/p3 (x-p4))

311. oldal

A fejezet utolsó (vastagbetűs) mondata:

A négyzetösszeg szabadsági foka független tagok esetén a tagok száma, egyébként pedig a tagok számánál kisebb. Modellek illeszkedésének vizsgálata esetén a négyzetösszeg szabadsági foka általában a tagok száma mínusz a becsült paraméterek száma.

313. oldal

A 10.1 táblázatban a híg oldat és a tömény oldat varianciája felcserélődött.

330. oldal

Utolsó mondatban a hivatkozott fejezet helyesen a 11.11.
339. oldal
Lap alján: yi = (1 x1i x2i … xri) …

380. oldal
11.19. példában a hivatkozás helyesen: 10.5. fejezet.

119. oldal, a példa utáni első bekezdés közepén:
"A helyes eredmény, 0.21, jóval nagyobb..." helyesen
"A helyes eredmény, 0.183, jóval nagyobb..."