Biostatisztika nem statisztikusoknak


Ajánlás Dr. Kis Jánostól

AJÁNLÁS

Reiczigel Jenő, Harnos Andrea & Solymosi Norbert

BIOSTATISZTIKA NEM STATISZTIKUSOKNAK könyvéhez

(Dr. Kis János, a könyv egyik lektora, 2007. 07. 05.)

Kis János Dr. Kis János

Ekönyv a valószínűségszámítás és a statisztika alapfogalmai és a nevezetes eloszlások tárgyalása után ismerteti a standard statisztikai eljárásokat, majd tárgyalja az általános lineáris modelleket: a modellkészítést és -szelekciót, valamint a többszörös összehasonlításokat és becsléseket kontrasztmátrixok segítségével. A könyv végén egy rövid R-ismertető áll, valamint a függelékben néhány olyan részlet kifejtése, amely az elszántabb olvasóknak szól.

A könyv érdemei – többek közt – hogy ismerteti a nemparaméteres próbák feltételeit, amelyek a legtöbb tankönyvben elsikkadnak; megmutatja, miért túlparaméterezettek a lineáris modellek, és hogy hogyan kell értelmezni a program eredménytáblázatait. A könyv célja, hogy az olvasó az adatfeldolgozás és elemzés alapjait, szemléletmódját minél jobban megértse, így nem kínál két klikkentéssel megvalósítható olcsó recepteket az “eredmények” eléréséhez. Megértéséhez nem kell matematikusnak lenni, átlagos képességű, természettudományok iránt érdeklődők számára készült.

Véleményem szerint kiemelkedő tankönyv született nemzetközi vonatkozásban is, mivel számos, gyakran a megértés híján rosszul alkalmazott vagy értelmezett problémát magyaráz el, amelyek más, nem matematikusoknak szánt statisztika könyvekből hiányzanak, vélhetően azért, hogy ne terheljék túlságosan az olvasót. A szerzőknek sikerült megtalálniuk azt az egyensúlyt, ami a nem matematikus, ám statisztikai ismeretei fejlesztésében elszánt földi halandó számára átláthatóvá teszi az adatelemzést, érthetővé azt, mit, mikor, miért érdemes használni, és azt, hogy hogyan értelmezhetők az eredmények. Mindehhez hosszú bevezetőben ismerteti meg az adatelemzés logikáját, ami megalapozza a későbbi munkát. A nem elszántakat sajnos nem tudom semmivel sem biztatni -  inkább ne végezzenek elemzéseket. A statisztika, mint minden tudományág, folyamatosan fejlődik, egyre több módszer válik ismertté a biológusok számára is, válik részévé a napi rutinnak adataink feldolgozása során, ezért a jártasság megszerzése is egyre nagyobb befektetést kíván. Ajánlom a könyvet a kezdőknek és haladóknak egyaránt, az igényeseknek, akik szeretnének biztosak lenni abban, hogy elemzéseik jól képezik le a valóságot, kapott eredményeik megbízhatóan írják le az általuk vizsgált rendszert.