Biostatisztika nem statisztikusoknak


Ismertető

A “Biostatisztika nem statisztikusoknak” könyv elektronikus interaktív formában átdolgozott kiadása egyben szolgálja:

  • mobil eszközökről elérhető dinamikus dokumentum keretben, interaktív tesztekkel kiegészítve,

  • az R programcsomag aktív használatával, példákon keresztül,

  • az alkalmazott statisztikai tudás hatékony átadását.

Könyvünket elsősorban a bevezető statisztika kurzusok hallgatóinak szánjuk, hogy a középiskolai matematika tananyag ismeretére építve segítse őket az alapfogalmak és a legszükségesebb módszerek elsajátításában, valamint a statisztikai szemléletmód kialakításában. Könyvünket ajánljuk azoknak is, akiknek szükségük van a statisztika alkalmazására, de úgy érzik, hogy ismereteik kiegészítésre és rendszerezésre szorulnak. Szeretnénk meggyőzni az olvasót, hogy a statisztika nem bűvészkedés, a módszerek korrekt alkalmazását több-kevesebb erőfeszítés árán bárki elsajátíthatja.

Tankönyvünk nem recept könyv, röviden ismerteti a módszerek elméleti hátterét is, de ahol csak lehet, szemléletesen, minél kevesebb elvont definícióval és képlettel terhelve az olvasót. Példáinkat az élettudományok területéről vettük, ezért könyvünket legtöbb haszonnal valószínűleg a biológus, orvos, állatorvos és agrárszakos hallgatók forgathatják.

Könyvünk hasznos lehet azoknak a statisztikát már jobban ismerő és munkájukban rendszeresen használó kutatóknak is, akik szeretnének közelebbről megismerkedni az R programcsomaggal. A statisztikai programok közül az elterjedt, nyílt forráskódú, ingyenes R programcsomagot hatalmas közösség fejleszti, szinte az összes dokumentációja ingyenesen hozzáférhető és szinte minden probléma megoldására már lehet találni csomagot (kb. kiegészítő 14000 csomag). Minden platformon használható. Nagy előnye a programozhatóság. Az R használatához kódokat kell írni, ami megkönnyíti a reprodukálhatóságot és önmagában dokumentálja az elemzéseket. Alkalmas arra, hogy egy markdown nyelvvel kombinálva dinamikus dokumentumokat készíthessünk vele.

Az R használatának előnye az oktatásban, hogy az órákon végzett elemzések a kódok mentésével, kommentelésével, a hallgatók számára átadásával könnyen reprodukálhatók. A hallgatók a házi feladatokat R kódok formájában tudják előállítani, esetleg Rmarkdownban dolgozva, rögtön dokumentummá alakítva, könnyen ellenőrízhetővé, javíthatóvá válik, a tanár munkáját megkönnyítve.

Ami az R előnye, az egyben a hátránya is. A kódolás megtanítása időigényes, mindkét fél részéről nagy erőfeszítést igénylő, gyakran unalmas feladat. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók nagy része tanul valamilyen formában statisztikát, de azt általában egy nagyon rövid kurzus keretében teszi, ahol általában nincs lehetőség az R megtanulására, sokszor még számítógép használatra sem. A e-tankönyv által nyújtott interaktív felület lehetőséget nyújt arra, hogy az elméleti tananyag elsajátításával egyidejűleg a hallgatók a kódolást is és a beépített tesztkérdések segítségével az eredmények értelmezését is elsajátítsák. Így az oktatónak nem kell a kódolás oktatásával töltenie az órákon az időt. A különböző képességű hallgatók pedig saját ritmusukban tudják elsajátítani azt.

Tartalomjegyzék